Call us
008615501100218
Email
sales6@meyabond.com
TY_COUNTRY
Tiếng Việt
Kiểm soát chất lượng
Về Mejia

Kiểm soát chất lượng

MeyaBond có một phòng thí nghiệm quản lý và kiểm soát chất lượng.Để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao, phòng thí nghiệm thu thập các mẫu trong quá trình sản xuất và các sản phẩm cuối cùng để thử nghiệm.Các mẫu được kiểm tra kỹ lưỡng để xác định liệu sản phẩm có đạt yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt và các báo cáo mẫu được lưu giữ an to àn trong kho lưu trữ.Hơn nữa, chúng tôi có một đội kỹ thuật chuyên nghiệp có thể duy trì và sửa chữa đều đặn máy để đảm bảo năng lượng và chất lượng của chúng tôi.


TY_MEYABOUND_INDUSTRY
TY_YOU_CAN_TRUST
Liên lạc
Tel:
008615501100218
Address:
No.53 Lugu Street, Shijingshan District, 100040, Beijing, China