Call us
008615501100218
Email
sales6@meyabond.com
TY_COUNTRY
Tiếng Việt
Công ty Pháp
Giải

Công ty Pháp

Sản lượng lưới nông nghiệp chúng tôi sản xuất chủ yếu được dùng trong vườn rau.Khẩu để chống côn trùng chủ yếu được dùng cho bức tường xung quanh nhà kính, mạng bóng bao trùm phía trên, và các cấu trúc lưới hỗ trợ là để cho cây trồng leo lên.Lưới chống chim và lưới chống mưa lớn nhất được dùng trong vườn để tránh gió xấu và lũ chim, và để bảo vệ trái cây để bảo vệ nông dân và lương thựcBSJDJ Bằng cách dùng công ty lưới nông nghiệp, các anh đang nhận được một lợi nhuận khổng lồ nhờ nỗ lực và đầu tư trong các nhà máy.Bằng cách này, mùa màng sẽ tăng lên và trái cây sẽ đạt tới độ chín tốt nhất và chất lượng đường.


*nbsp; lungtung; *nbsp; *BBBBBBBBBBsp;agriculture_net.jpg giọtgiọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt nhớ nhớ nhớ nhớ và hiểu giọt nước sông BSJdZgreenhouse nets


greenhouse shading mesh giọtgiọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt nhớ nhớ nhớ nhớ và hiểu giọt nước sông BSJdZagriculture green net


greenhouse shade netting giọtgiọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt nhớ nhớ nhớ nhớ và hiểu giọt nước sông BSJdZagricultural windbreak netting


agricultural insect net agriculture net agricultural netting greenhouse netting shade nets for agriculture farm netting agricultural nets agricultural windbreak netting greenhouse nets agriculture green net agri shade net
TY_MEYABOUND_INDUSTRY
TY_YOU_CAN_TRUST
Liên lạc
Tel:
008615501100218
Address:
No.53 Lugu Street, Shijingshan District, 100040, Beijing, China